Chris Bosh 露出奇怪的表情

籃球場 於 12/06/2012 發表 收藏文章
Chris Bosh 露出奇怪的表情

Chris Bosh係熱火對塞爾特人第四場時睇比賽睇到露出奇怪的表情, 到底佢當時睇到咩呢?!

留言


請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊
    快捷鍵:←
    快捷鍵:→